ราคาแพ็กเกจ

รายวัน

จากราคาปกติ 150 บาท/วัน
*ราคาการทำประกันเครื่อง
50 บาท/วัน

7 วัน

จากราคาปกติ 150 บาท/วัน
*ราคาการทำประกันเครื่อง
50 บาท/วัน

14 วัน

จากราคาปกติ 150 บาท/วัน
*ราคาการทำประกันเครื่อง
50 บาท/วัน

รายเดือน (30 วัน)

จากราคาปกติ 150 บาท/วัน
*ราคาการทำประกันเครื่อง
50 บาท/วัน

3 เดือน (90 วัน)

จากราคาปกติ 150 บาท/วัน
*ราคาการทำประกันเครื่อง

50 บาท/วัน

รายปี (365 วัน)

จากราคาปกติ 150 บาท/วัน
*ราคาการทำประกันเครื่อง
50 บาท/วัน

สมัครใช้งานได้ง่ายๆ

เพียงแค่ 3 ขั้นตอนเท่านั้น!

กรณีไม่ได้ใช้ Pocket WiFi จาก Samurai WiFi

Learn from the very best

Join our course and start building the most wanted career available today. We make sure every class is easily understood, and that all students reach the same level of expertise needed for today’s hi-tech industry.

Working hours

Monday- Thursday:8:00-18:30 Hrs
(Phone until 17:30 Hrs)
Friday - 8:00-14:00

We are here

Westfield London 2039-2041 Westfield
Phone:+44 20 8834 4688
Fax:+44 20 8859 6598
Email: info@collage.com